หลักเมือง นครศรีธรรมราช

 | หน้าหลัก | จตุคามรามเทพ | ตำนานพระบรมธาตุศิริธัมมราช | ประวัติและการสร้างศาลหลักเมืองนครศรี | พระผงสุริยัน–จันทรา และดวงตราพญาราหุ |
| ดวงฤกษ์พิธีเททองหล่อพระบูชา 5 เศียร | คณะกรรมการศิษยานุศิษย์ | ติดต่อ | ประมวลภาพวัตถุมงคล |

 

เรียนรู้ บูชา พระบรมธาตุ
วิหารพระม้า
วัตถุมงคล ที่ระลึก
พระราหูคืออะไร
พระพุทธสิงหิงค์ปฎิมา
พระหลักเมืองเนื้อโลหะ
ความเป็นมาพระพังพระกาฬ
จอมนาคราชพังพระกาฬ
ความมหัศจรรย์ของหลักเมือง

จากใจผู้จัดทำ
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
พระเครื่องพระสะสม

ผู้จัดทำเว็บไซด์นี้ (RAKMUANG30.COM) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากแห่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นปลิว  บทความ เอกสารแจก  และข้อเขียนจากท่านผู้รู้  ตลอดจนภาพถ่ายวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ได้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสจัดสร้าง หลักเมืองนครศรีธรรมราช ปี30  แล้วมาจัดรวบรวมเป็นเว็บไซด์แห่งนี้  เพื่อจะเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อ  ความศรัทธา  ในวัตถุมงคลที่ได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส  ดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็น  พระผงสุริยัณ –จันทรา  พระพิมพ์พุทธสิหิงค์  เหรียญหลักเมือง  เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ  ผ้ายันต์  รูปหล่อบูชา  และวัตถุมงคลอื่น ๆ ที่ได้จัดสร้างขึ้น  และผ่านการปลุกเสก  โดย  หลักเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้จัดทำ  ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายที่มีความเชื่อและความศรัทธา ในองค์ของ พ่อจตุคามรามเทพ  ได้แสวงหาและช่วยกันรวบรวมข้อมูลและได้จัดทำเป็นเว็บไซด์แห่งนี้ ซึ่งมีเหตุผลเดียวกันคือต้องการที่จะอภินันทนาการให้แก่บุคคลที่มีความศรัทธา  และต้องการทราบความเป็นมา   และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการจัดสร้างวัตถุมงคล  หลักเมืองนครศรีธรรมราช  และขอยืนยันว่า  ผู้จัดทำไม่ได้หวังประโยชน์ใด ๆ จากการทำเว็บไซด์แห่งนี้  เพียงแต่ต้องการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  และเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่ต้องการทราบความเป็นมา เท่านั้น

ผู้จัดทำขอกราบขอบคุณทุกท่าน  ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  จนทำให้เว็บไซด์นี้สำเร็จขึ้นมาได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความต่าง ๆ ที่ทางผู้จัดทำได้คัดลอกมานั้น  ทางผู้จัดทำต้องขอกราบอภัยมายังทุกท่านที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน พลตำรวจตรีสรรเพชร  ธรรมาธิกุล  ซึ่งได้เขียนบทความต่าง ๆ ไว้มากมาย  และผู้จัดทำเป็นว่ามีประโยชน์  และได้นำมาเรียบเรียงลงในเว็บไซด์แห่งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เว็บไซด์แห่งนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ให้ความสนใจ  โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่อ  องค์จตุคามรามเทพ  และขอบารมีแห่ง พ่อจตุคามรามเทพ  จงอำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดทำเว็บไซด์แห่งนี้  ตลอดจนผู้ที่ศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพ  จงได้รับความสุขสมหวังตลอดไป


คณะผู้จัดทำ
หลักเมือง30.คอม
[โกเหนียว - นายประยงค์ - นางนวลจันทร์ เชาวลิตถวิล]


งื่อนไขการใช้และคำประกาศของเว็บไซต์หลักเมือง๓๐.คอม
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 : ห้ามทำการคัดลอก ดัดแปลง แก้ไขรูป หรือ ข้อความใดๆ ไปใช้ ก่อนได้รับอนุญาต
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ โดย [นายประยงค์ - นางนวลจันทร์ เชาวิลตถวิล]